Pavla Petrová

PQ General Director

 

Pavlína Šulcová

Executive Director

pavlina.sulcova@pq.cz

Markéta Fantová

Artistic Director

 

Brad Caleb Lee

Program Coordinator

brad.caleb.lee@pq.cz

Marie Kašparová

Main Manager

marie.kasparova@pq.cz

Mário Kunovský

Production Manager

mario.kunovsky@pq.cz


Jevhenija Vachničenko

Main Coordinator of Projects˚

jevhenija.vachnicenko@pq.cz

Viktorie Schmoranzová

PQ Studio Coordinator

viktorie.schmoranzova@pq.cz

Michaela Buriánková

EMERGENCE Project Coordinator

michaela.buriankova@pq.cz

Marie Neumannová

Project Manager for Starbase and Project Coordinator for 36Q˚

marie.neumannova@pq.cz

Ondřej Růžička

Technical Director

ondrej.ruzicka@pq.cz

Petr Bakoš

Architect

petr.bakos@pq.cz

Lucia Horňáková

PR Manager

lucia.hornakova@pq.cz

Eliška Míkovcová

PR Manager

eliska.mikovcova@pq.cz

Petra Jansa

Social Media Manager

petra.jansa@pq.cz

Magdaléna Brožíková

Production Assistant
& Location Manager

magdalena.brozikova@pq.cz

Monika Marková

Office Manager

monika.markova@pq.cz