Vítězi ocenění

Mezinárodní porota PQ 2019 ve složení Kate Bailey (předsedkyně), Dorita Hannah, Tim Foster, Jim Clayburgh, Liu Xinglin, Sofia Pantouvaki, Robert Kaplowitz, Yaron Abulafia, Sodja Lotker, Omar Rajeh a Monica Raya hodnotila celou řadu kategorií a ocenila celkem 28 vystavených projektů.

Zlatá Triga
This Building  Talks Truly / Republika Severní Makedonie

Tato mnohovrstevnatá týmová realizace v sobě spojuje nejrůznější scénografické prvky: prostor, jeviště, expozici, reflexe, pospolitost a komunikaci. Ukazuje, jak výstavní prostor během představení ožívá, jak scénické výtvarnictví podněcuje vyprávění a jak se scénografie může stát aktivismem v politickém kontextu i nad jeho rámec.

Cena za nejlepší expozici na Výstavě zemí a regionů

Oceněny byly tři projekty:

Prospective Actions (Catalonia 2004-2018) / Katalánsko

Scénografie jako sabotáž, politický čin, revoluce, protest.  Tato instalace mikroskopickým drobnohledem z různých úhlů zkoumá scénografii ve vztahu k demokracii.  S pomocí kouře, balonku a špendlíku. Cena za nejlepší expozici putuje do Katalánska.

Infinite Dune / Maďarsko

Uvěznění kvůli bouřce, jejíž konec se zdá v nedohlednu. V tomto apokalyptickém projektu inspirovaném počasím diváci nahlédnou do prostoru, v němž se propojuje světlo, zvuk a hmota a společně vytvářejí prožitek proměny a reflexe.

Microcosm / Francie

Soudržná, emotivní, odlidštěná instalace z dílny Philippa Quesnea, v níž každý scénografický prvek hraje svébytnou roli.

 

Nejlepší kurátorský koncept expozice
ZRwhdZ / Lotyšsko

Tato čistá a elegantní expozice je ukázkou vynikající realizace kurátorského záměru, který se inspiroval klasickou operou a tento impulz přetavil do podoby soudobé instalace kombinující prvky času, prostoru a hudby.

Nejlepší kolaborativní projekt
Minor Monsters / Chile

Scénografové jsou vzácné a jedinečné bytosti. Toto miniaturní muzeum návštěvníkům nabízí půvabnou a humornou exkurzi do světa divadelních profesí.

 

Nejlepší expozice ve Studentské výstavě

Oceněny byly tři projekty:

Medea/Media / Gruzie

Skupina mladých výtvarníků na základě historické a osobní paměti vytvořila imaginární novou realitu. Prostřednictvím mnohovrstevnatého systému sjednocujícího minulost a budoucnost zkoumají politický odpor.

Kolo / Finsko

Měli bychom znovu objevovat intimitu a vztahy? Toto útočiště je inspirováno norami, v nichž se drobná zvířata skrývají před nebezpečím. Finská expozice vás zavede do tajemného a smyslově podmanivého doupěte.

The Changing Room / Tchaj-wan

Inovativní a provokativní extrakt z plnohodnotné inscenace v novém prostředí.  Vztah mezi divákem a účinkujícím je zde přehodnocen s využitím nejmodernějších technologií, tradičního narativu postav a hlubokého smyslu pro hravost.

 

Ocenění za Imaginaci ve Studentské výstavě

Oceněny byly tři projekty:

The Prague Experiment / Itálie

Tato vtipná expozice je pojata jako odvážná imerzivní laboratoř, která aktivuje prostorovou představivost účastníků a diváků prostřednictvím hry a interakce.

Prague isn´t Czechia / Česká republika

Jaká je identita města? Žádný rozumný moderní člověk neočekává, že ji lze nalézt v sekci komentářů na stránce TripAdvisor.com – ale jak tedy můžeme poznat ducha místa?  Autoři projektu se snaží udržet si svou identitu, přestože žijí v turistické destinaci. Jejich týmu se dokonce podařilo zmást některé členy poroty, kteří si instalaci spletli se skutečným turistickým informačním centrem.

Passing Through: Lines and Borders / Filipíny 

Pro některé z nás jsou hranice propustné, ale pro jiné zůstávají nepřekonatelné. Tento projekt dokumentuje emocionální dopad kontroly hranic a imigrace.

 

Ocenění za divadelní prostor

Oceněny byly čtyři projekty:

DOX+

V této revitalizaci brownfieldů vytvářejí nedokončené betonové povrchy silný architektonický prvek a minimalistickou identitu.  Součástí projektu je víceúčelové hlediště, které je vybaveno rotačními stropními panely umožňujícími akustickou flexibilitu a technicky reaguje na potřeby různých scénických žánrů.

Soundforms

Toto vizuálně působivé mobilní koncertní jeviště je výsledkem úzké spolupráce mezi designérským týmem a dirigentem. Jedná se o příklad efektního technického řešení, jež účinkujícím a divákům nabízí vynikající akustiku díky nádhernému sochařskému tvaru mušle.

Levitating Theatre

Drobná a hravá scénická intervence do krajiny slouží jako stůl i jako jeviště smyslů. Mezi stromy se rozprostírá organicky tvarovaná platforma, jejíž zrcadlové okraje odrážejí půdu a navozují tak dojem levitace. Projekt je skvělou ukázkou smyslu pro experiment a otevřenosti vůči novým scénickým možnostem.

Theatre in the Wild

Tento citlivě koncipovaný jevištní prostor vybudovaný z obnovených a recyklovatelných materiálů je dočasným zásahem do venkovského prostředí ohroženého rozvojem měst. V elegantně minimalistické podobě rozehrává dialog mezi územní politikou a kulturou, přírodou, místními obyvateli, pozvanými umělci i návštěvníky z města.

 

Ocenění za nejlepší design

Oceněno bylo šest osobností:

Jerildy Bosch / Mexiko

Práce kostýmního návrháře nabízí pohled pod pokličku kreativních výzkumných procesů, v nichž vodítkem je materiál a středobodem tělo. V tomto projektu dochází k setkání Mlčení jehňátek a Day of the Dead: na základě experimentů byly vytvořeny nové lidské tkáně a biologické materiály, které jakožto součást scény a kostýmů účinkují spolu s tělem.

Ivan Marušić Klif / Chorvatsko

Spolupráce s mnoha partnery. Transformace velkých i malých prostorů. Projekt dokonale integrovaný do svého prostředí, který reaguje na prostor, světlo, kostýmy, zvuk i text a zároveň s nimi interaguje.

Zhou Zhengping / Čína

Tato kouzelně poetická, a přitom velmi složitá osvětlovací konstrukce hraje působivou roli odvíjející se od představení.  Přestože osvětlení je jen prchavým zábleskem a vysoce technickým médiem, tato prezentace od poroty získává ocenění za uměleckou koncepci. Vysloužila si ho svou fantastickou krásou, abstraktními kvalitami a subtilností.

Michael Levine / Kanada

Levinova tvorba bravurně interpretuje klasickou operu díky jednoduchým a efektním vizuálním prvkům a vytváří unikátní podobu jeviště a rozmanité měnící se prostory pro herce a příběhy.

Latai Taumoepeau / Austrálie

Autor hájí „suverenitu slané vody… [a] obrovité ženské tělo“. Kombinuje obřadné pohyby i předměty se soudobými praktikami a oživuje veřejné prostory dlouhodobými performancemi, které jsou protestem proti tvrdým dopadům kolonizace a klimatických změn na Pacifik.

La Liga Teatro Elástico / Mexiko

Když se umělecký kolektiv rozhodne pro účely představení vyrobit napodobeninu živého tvora, pohybuje se na tenkém ledě.  Pokud bude výsledek příliš naturalistický, bude připomínat voskové figuríny z 18. století. A pokud zůstane příliš abstraktní, zvíře na scéně nebude moci ožít.  Tento tým však z kuliček, vlny, kuřecích kostí, měchů akordeonu, zcela unikátního dechového nástroje a vlastních těl vytvořil magické dílo, které si zaslouží scénografické ocenění.

 

Cena poroty
Bert Neumann / Německo

Pocta radikálnímu výtvarníkovi, který zemřel příliš brzy – v roce 2015. Jeho tvorba představovala jedinečný průnik mezi divadlem a architekturou a měla obrovský dopad nejen na lokální divadlo, ale i v globálním měřítku. Jedná se o úsporný a vysoce autentický počin.

Cena za mentorskou činnost
Arnold Aronson / USA

Ocenění za desítky let výuky, průkopnické scénografické stipendium a budování dialogu mezi teorií a praxí v rámci mezinárodní komunity napojené na Pražské Quadriennale.

Cena za celoživotní zásluhy
Kirsten Dehlholm / Dánsko

Ocenění za celoživotní dílo v oblasti scénograficky utvářených divadelních a operních představení, která kombinují rozmanité estetické přístupy a rezonují silnými prostorovými a politickými aspekty.

Ocenění za nejvýraznější talent
Natalia Sedano / Mexiko

Lesy se stávají látkami, látky se stávají krajinami. Příroda se stává jaksi nepřirozenou: zvětšeniny a zmenšeniny, obrovská zelenina, jež při doteku exploduje, zakořenění lidé s bosými nohama, záhyby a maska na pozadí bílého arabeskového mozaikového vzoru, paradoxní lidské reality konfrontované mezi sebou v emočním zoufalství, život v černošedé garáži a snění spjaté s lagunově tyrkysovým plechovým talířem.

 

Cena za nejlepší scénografickou publikaci
Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body
Donatella Barbieri

 

Cena dětského diváka
Minor Monsters / Chile