Tento ročník Pražského Quadriennale je inspirován jeho nejdůležitější cenou – Zlatou trigou. Triga je pro nás metaforou propojení tří různých sil v jednu společnou, vedoucí ke kolektivnímu cíli, a poukazuje na důležitost úzké spolupráce, která díky spojení různých schopností a talentů vede k výsledkům, jichž by jedinec jen těžko dosáhl sám. Tři koně trigy jsou také metaforou tří fází života: divokosti mládí, dospělosti obohacené zkušenostmi a moudrosti stáří. Toto budou naše tři hlavní směry pohledu, kterými budeme zkoumat tři různé a cyklicky se opakující fáze kreativního procesu: Imaginace, Proměny a Reflexe.