The Tribes: A Walking Exhibition

Editorky: Sofia Pantouvaki, Sodja Lotker
ISBN 978-80-7008-384-0
Stran: 122
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2017

13. ročník Pražského Quadrenniale zahrnoval výstavní projekt Tribes – maskované živé bytosti, které splynuly s realitou všedních dní města Prahy, jejíž veřejný prostor se stal osobitou scénografií každé z procházejících skupin. Tato kniha je svědectvím této experimentální výstavy a zároveň platformou pro důkladnou analýzu celého projektu.

Nákup na Prospero

SharedSpace: Music Weather Politics

New Approaches to Scenography Prague Quadrennial 2015
Editorky: Sodja Zupanc Lotker, Branislava Kuburović
ISBN 978-80-7008-365-9
Počet stran: 192
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2016

SdílenýProstor byl tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který sestával ze série sympózií, experimentálních výstav SdílenýProstor (s pracovními názvy Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny) a rozsáhlého vzdělávacího programu SpaceLab (série dílen a představení). Do projektu SdílenýProstor se zapojilo přes 65 000 profesionálů, studentů a diváků z celého světa.

Nákup na Prospero

Katalog Pražského Quadriennale 2015

Katalog
Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Ondřej Svoboda, Lucie Čepcová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-350-5
Počet stran: 400
Jazyk: český / anglický
Rok vydání: 2015

Katalog 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

Nákup na Prospero

The Disappearing Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrennial

ISBN: 78-80-7008-283-6
Vazba: brožovaná
Počet stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2012

The Disappearing Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrennial je kniha reflexí na uplynulý 12. ročník Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Jednotlivé eseje se zaměřily na různé projekty či aspekty Pražského Quadriennale 2011, které jsou autory často spíše východiskem pro hlubší teoretické reflexe současného divadla a scénografie.

Nákup na Prospero

Katalog Pražského Quadriennale 2011 

Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Aleš Rumpel, Barbora Příhodová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-259-1
Počet stran: 328
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Katalog 12. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

Nákup na Prospero

Intersection: Intimacy and Spectacle

Katalog
Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Aleš Rumpel, Barbora Příhodová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-261-4
Počet stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Katalog představuje unikátní projekt Intersekce: Intimita a spektákl, který se konal v rámci Pražského Quadriennale 2011. Živá interaktivní výstava ve veřejném prostoru a série představení a symposií se zaměřily na současnou performance a prostor pro performance. Publikace je pouze v anglické verzi.

Nákup na Prospero

Exhibition on the stage

Reflexe PQ 2007
Autor: Arnold Aronson
ISBN: 978-80-7008-219-5
Stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Publikace představuje reflexi uplynulého Pražského Quadriennale 2007 z pohledu několika zahraničních odborníků – teatrologů, divadelních kritiků i umělců.

Nákup na Prospero

Transformation of PQ 1999-2015

Editor: Sodja Lotker
ISBN 978-80-7008-391-8
Počet stran: 163
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2016

Publikace obsahuje prezentace řečníků sympozia Proměny Pražského Quadriennale, jež PQ organizovalo 17. – 18. března 2016 v Divadle Archa.

Stáhnout zde

50 Years of Prague Quadrennial

Editor: Ondřej Svoboda
ISBN 978-80-7008-393-2
Počet stran: 44
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2015

Projekt 50 Stories oslavuje 50. výročí od vzniku Pražského Quadriennale. Účastníci, návštěvníci i umělci z celého světa sdílejí jejich osobní příběhy, jež tvoří unikátní historii prohlídky scénografie.

Stáhnout zde

PQ 67 – 03: 40 Years of Prague Quadrennial

DVD

DVD mapující historii světové výstavy scénografie a divadelní architektury Pražské Quadriennale od doby jeho vzniku v roce 1967 až do 10. ročníku v roce 2003. DVD obsahuje krátké sestřihy jednotlivých ročníků, přehled zúčastněných zemí, přehled udělených cen a další informace. Kromě hodinové audiovizuální prezentace obsahuje v několika fotogaleriích více než 800 snímků nejlepších vystavených exponátů, které zároveň představují špičková díla světové scénografie tohoto období.

Nákup na Prospero