FRAGMENTY 2019: Pražské Quadriennale scénografie a divadleního prostoru

Editors: Klára Zieglerová, Markéta Fantová, kurátoři a umělci
ISBN: 978-80-7008-431-1
Vydavatel: Institut divadelního umění
Rok vydání: 2020
Počet stran: 156

Anglicko-česká publikace představující 27 osobností světové divadelní scénografie a tvůrčí proces jejich nejvýznamnějších děl, které zásadním způsobem ovlivnily obor.

Nákup na Prospero

EMERGENCE: Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu

ISBN: 978-80-7008-446-5
Číslo publikace IDU: 773
Vydavatel: Institut divadelního umění
Rok vydání: 2021
Počet stran: 160
První vydání

Projektový manažer Emergence: Michaela Buriánková
Editoři: Sarah Bentley, Magdalena Brožíková
Grafický design a sazba: Jaro Dufek
Postprodukce fotografií: Adéla Vosičková
Fotografie na přední straně: Serge von Arx
Tisk: Helbich

Vzpomínky a uvědomění si minulosti míst jsou základy projektů, v nichž zkoumáme lokální dějiště a jejich spojení s místním obecenstvem. Své lokální poznatky komunikujeme skrze univerzální jazyk umění a performance designu/scénografie na mezinárodních platformách pořádajících designové festivaly, performativní projekty a výstavy. Příležitosti pro čerstvě se profilující umělce být v centru dění takových prací jsou ojedinělé; skrze platformu EMERGENCE vytváříme snahu zviditelnit a sjednotit další uměleckou generaci.

Zdarma ke stažení

Katalog PQ 2019

Editoři: Magdaléna Brožíková, Markéta Fantová, Brad Caleb Lee, Lucie Čepcová, Petr Kotouš, Pavlína Šulcová, Halka Varhaníková
ISBN 978-80-7008-421-2
Počet stran: 660
Jazyk: český / anglický
Rok vydání: 2019

PQ 2019 bylo živé, monumentální, progresivní, umělecky vyhraněné, ale taky pomíjivé. Pro nadšence nejmodernější scénografie a divadelní architektury je tu katalog PQ 2019, díky kterému jsou stovky prezentací z celého světa zhmotněné.

Prožijte znovu 11 dní živých akcí, performancí, výstav a přednášek listováním katalogu, v kterém jsou kurátorské texty doplněny o autentickou site-specific fotodokumentaci nejen ze secesního Průmyslového paláce a Výstaviště Praha, ale taky z DAMU a historického centra Prahy.

Stáhnout zde
Nákup na Prospero

The Tribes: A Walking Exhibition

Editorky: Sofia Pantouvaki, Sodja Lotker
ISBN 978-80-7008-384-0
Stran: 122
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2017

13. ročník Pražského Quadrenniale zahrnoval výstavní projekt Tribes – maskované živé bytosti, které splynuly s realitou všedních dní města Prahy, jejíž veřejný prostor se stal osobitou scénografií každé z procházejících skupin. Tato kniha je svědectvím této experimentální výstavy a zároveň platformou pro důkladnou analýzu celého projektu.

Nákup na Prospero

SharedSpace: Music Weather Politics

New Approaches to Scenography Prague Quadrennial 2015
Editorky: Sodja Zupanc Lotker, Branislava Kuburović
ISBN 978-80-7008-365-9
Počet stran: 192
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2016

SdílenýProstor byl tříletý mezinárodní scénografický výzkumný a umělecký projekt, který sestával ze série sympózií, experimentálních výstav SdílenýProstor (s pracovními názvy Hudba, Počasí, Politika, Předměty, Tvůrci, Prostor, Kmeny) a rozsáhlého vzdělávacího programu SpaceLab (série dílen a představení). Do projektu SdílenýProstor se zapojilo přes 65 000 profesionálů, studentů a diváků z celého světa.

Nákup na Prospero

Katalog Pražského Quadriennale 2015

Katalog
Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Ondřej Svoboda, Lucie Čepcová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-350-5
Počet stran: 400
Jazyk: český / anglický
Rok vydání: 2015

Katalog 13. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

Stáhnout zde
Nákup na Prospero

The Disappearing Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrennial

ISBN: 78-80-7008-283-6
Vazba: brožovaná
Počet stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2012

The Disappearing Stage: Reflections on the 2011 Prague Quadrennial je kniha reflexí na uplynulý 12. ročník Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru. Jednotlivé eseje se zaměřily na různé projekty či aspekty Pražského Quadriennale 2011, které jsou autory často spíše východiskem pro hlubší teoretické reflexe současného divadla a scénografie.

Nákup na Prospero

Katalog Pražského Quadriennale 2011 

Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Aleš Rumpel, Barbora Příhodová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-259-1
Počet stran: 328
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Katalog 12. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru.

Stáhnout zde
Nákup na Prospero

Intersection: Intimacy and Spectacle

Katalog
Editoři: Sodja Lotker, Daniela Pařízková, Aleš Rumpel, Barbora Příhodová, kurátoři jednotlivých projektů
ISBN: 978-80-7008-261-4
Počet stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Katalog představuje unikátní projekt Intersekce: Intimita a spektákl, který se konal v rámci Pražského Quadriennale 2011. Živá interaktivní výstava ve veřejném prostoru a série představení a symposií se zaměřily na současnou performance a prostor pro performance. Publikace je pouze v anglické verzi.

Nákup na Prospero

Exhibition on the stage

Reflexe PQ 2007
Autor: Arnold Aronson
ISBN: 978-80-7008-219-5
Stran: 100
Jazyk: anglický
Rok vydání: 2011

Publikace představuje reflexi uplynulého Pražského Quadriennale 2007 z pohledu několika zahraničních odborníků – teatrologů, divadelních kritiků i umělců.

Nákup na Prospero