Formations

Umělci z celého světa vnášejí do svých oborů odlišné pohledy, se zvědavostí vstupují do experimentálních performativních konverzací v městském kontextu a jedinečným způsobem přispívají k rozsáhlejšímu společnému dílu. Každý projekt se soustřeďuje na jasně určené vzorce a jejich nahodilé, avšak symbiotické proplétání se ve veřejném prostoru. Výtvory se v náhodných chvílích prolínají s otevřeným prostředím, veřejností, počasím a jinými vybranými díly, která se objevují v blízkosti a protínají ostatní. Vzniklým rušením a třením se jednotlivé tvůrčí příspěvky rozvinou a stanou se součástí souvislého celku odehrávajícího se na rozlehlém náměstí před Průmyslovým palácem.

Více na http://www.pq.cz/cs/2018/03/27/formace-2/

07 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

08 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

09 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

10 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

11 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

12 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha

13 06 2019 00:01—23:59
Kde Praha