Tradice a současnost scénografie DAMU

Tradice a současnost scénografie DAMU je inspirována tvorbou Františka Tröstera, světově uznávaného scénického výtvarníka a zakladatele první katedry scénografie na světě. Výstava představí makety studentů v konfrontaci s Trösterovými návrhy pro ty samé inscenace. Na programu jsou také dvě hodinové komentované prohlídky výstavy, v rámci terých studenti individuálně vysvětlí důvody svého scénického řešení a zájemcům popíší, jak jimi navržená scénografie na scéně funguje a vyvíjí se.

8–16 června, 13:00–18:00
9 & 13 června, 16:00 komentované prohlídky v českém a anglickém jazyce, DAMU 4. patro

08 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

09 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

10 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

11 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

12 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

13 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

14 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

15 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU

16 06 2019 13:00—18:00
Kde DAMU