Zrcadlení

Při příležitosti Pražské muzejní noci se bude od 21:00 ve Střední hale konat Speciální performance Hurá kolektivu Zrcadlení. Ve skleněném sále Tři. Bílé stíny mají tvar, nosí si tváře do hnízda upleteného ze světelných paprsků. Paprsek rovný jako bič.
Úhel odrazu rovný úhlu dopadu.

08 06 2019 21:00
Kde Central Hall