Pohyb obrazů

Toto představení vystihuje jedno slovo, které vše spojuje. Je to filmové představení o tom, co nás spojuje s vesmírem. Je to chvění. Toto představení je vlna.

Umělci Gabriela Sandoval, Jorge Hernández

10 06 2019 19:30
Kde NoD Roxy

11 06 2019 12:30
Kde NoD Roxy