Pohyb /Architektura

Jak by mohlo tančící tělo zmapovat a evokovat architekturu? Objevte skryté kouty a vrstevnaté prostory Pražského kreativního centra, kde performeři reagují na zastavěný prostor i svou paměť, a tvoří tak skutečný i pomíjivý svět.

10 06 2019 15:30
Kde Pražské kreativní centrum

10 06 2019 19:30
Kde Pražské kreativní centrum

11 06 2019 15:30
Kde Pražské kreativní centrum

11 06 2019 19:30
Kde Pražské kreativní centrum