Assemblage

Jakékoli tělo nebo věc je výsledek procesu spojování. Síly, které umožňují, aby se cokoliv stalo sebou samým, mohou vést i k rozkladu a vytvořit nový reliéf. V pomyslném teráriu můžeme sledovat proměny svérázného ekosystému. Ten dává prostor hravosti, ale hrozí i úrazem. Rodí se organismus neslučitelných individualit zanechávající geologickou stopu.

Umělci ME-SA, Martina Hajdyla Lacová

09 06 2019 19:30
Kde Studio Alta