Opera Stage as a Total Work of Art: Stefano Poda

Osobitý styl Stefana Poda můžeme vysvětlit jeho postojem k opeře. Operní postavy na rozdíl od filmu a televize nepředstavují realistický obraz našeho života. Díky prostředkům této silné abstrakce hudby a zpěvu, nejsou lidské emoce jednoznačně zobrazeny, ale povýšeny na jinou úroveň, daleko od té naší. Je to svět podobný dimenzi snu a paměti, kde je čas relativní a iracionální a je ovládán rytmem hudby, ne realitou. Nikdy nekončící úkol operního režiséra je zrekonstruovat tajemný a ztracený vesmír v jediném pohledu. Spojení všech forem umění se stává snahou o dokonale konzistentní jazyk. Osvobozený od konkrétních povinností každodenního života, se snaží mluvit o všem bez nálepkování - jako to dělá hudba.

Umělci Stefano Poda

08 06 2019 19:00—21:00
Kde Krizik E