I <3 Shop Chão

Cílem performance I <3 Shop Chão je obnovit vztah výměny, který se ustálil v obchodním modelu nazvaném „Shop Floor“. Prostřednictvím zkušenosti obou účastníků modelu, formováním jejich identity, zdůrazňováním otázek o paměti a pomocí paradoxů hodnoty lze toto dílo vnímat jako pomíjivou a putovní sbírku nestálého materiálu a výrobků z různých míst. Sestává z recyklování paměti, kde je vzájemná výměna mezi lidmi hlavním estetickým objektem sama o sobě. Existuje tu blízký vztah mezi vzpomínkou a dojmem z identity. Představa o jedinci i vzpomínkách je vyvolána a vedena na základě komunikace s ostatními jedinci a institucemi. Tímto způsobem neexistuje jenom jeden předmět, naopak. Má mnoho variant/variací v závislosti na okolních vztazích, takže jeho vzpomínky mají stejnou mobilitu. Usazení vlastní identity je kulturní a symbolický proces, který je uskutečňován s pomocí odlišných kořenů zasazených do kontextu času a prostoru v jednotlivcích, kteří hledají základní prvky své proměnlivé identity. V tomto ohledu se performance stává podporou této výměny, ve které musí být ve veřejném prostoru použit zlomek paměti a identity, aby se zachovaly hodnoty a vzpomínky, které jsou relevantní v městském globalizovaném prostředí. Výjimečnost tohoto postupu spočívá v jeho plynutí a v hercích a jejich výměnách. Nepokoušejte se vytvořit návod na ovládnutí veřejných prostor, který by vytvářel nové vztahy mezi účastníky a těmito prostory.

Team:
Art Director – Nicole Marengo;
Performer – Bia Dacosta

Website:
behance.net/marengonica33c

Země/Region Brazílie

Umělci Nicole Marengo

09 06 2019 10:00
Kde Plaza

10 06 2019 10:00
Kde Plaza

11 06 2019 10:00
Kde Plaza

13 06 2019 10:00
Kde Plaza