Výstava divadelního prostoru

Výstava divadelního prostoru byla pojata jako symbolická flotila dodávek, které se sjely se svým audiovizuálním obsahem doslova z celého světa. Jednotlivé dodávky stylizované do malých projekčních sálů dávají divákovi možnost nahlédnout do živelného světa divadla, divadelní architektury a scénografie, který je, nebo by měl být, v neustálém pohybu. Cílem prezentace je jakási rozmanitá a do jisté míry i hravá ochutnávka. Nejde tu o snahu všechna videa ukázat na co největším plátně a s co nejlepším prostorovým zvukem – různorodost projekčních zařízení jen podporuje šíři prezentovaných projektů, které jsou jak po obsahové, tak i formální stránce mnohdy velmi rozdílné. Pro detailnější studium počítáme s tím, že divák bude mít možnost si vybraná videa prostudovat důkladně v online verzi v klidu domova.

Oceněné projekty

DOX + (CZ)
DOX+ je moderně vybavený multifunkční sál.
Slouží současně jako prostor pro divadelní
a taneční produkce, kinosál, prezentační prostor a díky své špičkové akustice i jako prvotřídní sál koncertní.

Levitating Theatre (UK / PL)
Levitující divadlo zkoumá hranice mezi různými uměleckými vyjádřeními skrze vizuální, chuťové a formální prostředky a snaží se posunout inscenaci za rámec fyzična a vizuálna, do
říše smyslového vnímání a angažovanosti.

Soundforms (UK)
Soundforms je mobilní akustická mušle, jejímž cílem je přenést kvalitu zvuku v koncertním sále na jeviště pod širým nebem. Soundforms je vhodný pro různé druhy představení, povětrnostní podmínky a velikosti a je divadelním prostorem pro mnoho světů.

Theatre in the Wild (HK)
"Theater in the Wild" leží na nevyužívané zemědělské půdě v Ping Che v severovýchodních nových teritoriích Hong Kongu. Jde o hlavní prostor 2. Emptyscape Art Festivalu pořádaného Emptyscape v roce 2016.

Umělci Matěj Činčera, Jan Kloss /členové kreativní skupiny OKOLO/

06—16 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

07 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

08 06 2019 10:00—23:59
Kde Central Hall

09 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

10 06 2019 10:00
Kde Central Hall

11 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

12 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

13 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

14 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

15 06 2019 10:00—20:00
Kde Central Hall

16 06 2019 10:00—18:00
Kde Central Hall