Červená křižovatka

Červená křižovatka na Výstavišti Praha rozvrací existující geometrie a vzorce z 19. a 20. století, které byly navrženy tak, aby sloužily technickým a funkčním aspektům kontroly a koloběhu. Zatímco rovné cesty a opakovaná geometrie směřují návštěvníky k tomu, aby následovali cestu až do paláce – ať už za účelem konzumace, diváctví nebo kultury ve výstavních halách – my můžeme náš chodník vzít a překrojit plazu našikmo, případně si vymyslet rytmy podle pěšího provozu. Tak se vytvoří přístup, který odpovídá konkrétní denní době. Tato strategie staví na experimentálních akcích urbanistického konceptu „derivé“ hnutí Situationist International z 60. let 20. století, nebo na putování městskou oblastí a neuposlechnutí znamení, jejichž účelem je nasměrovat lidské chování (např. dopravní značky, reklamy, vymezení/oddělení veřejných a soukromých prostorů). Cílem je narušit tradiční plánování jako vnější formu kontroly, která nás odcizuje a izoluje. Červená křižovatka se různými způsoby snaží vytvořit fyzicky a společensky inteligentní struktury, které zjednoduší spolupráci, navodí emocionální uvolnění a překročí neměnná očekávání od architektury a infrastruktury. Diváci jsou povzbuzováni k tomu, aby se stali účastníky, zážitek ze stavby je součástí instalace. Červená křižovatka zpochybňuje domněnky o lidském pohybu a proudění veřejnými prostory. Transformuje obecní samosprávu na kolektivní akci prostřednictvím nepřetržitých formací a přetvoření svého pružného povrchu, okolních příznivců a performerů, kteří se zde pohybují.

Team:
Nick Tobier, Roland Graf, Jennifer Wai-Jing Low

Website:
everydayplaces.com
assocreation.com

Země/Region USA

Umělci Assocreation + EverydayPlaces

10 06 2019 10:00
Kde Plaza