Fixing

Fixing je durativní tanec, při kterém tři performeři mapují příchod a křížení návštěvníků PQ topografií plazy Průmyslového paláce, aby ho přetvořili na barevnou krajinu vizuálních ozvěn. Fixing využívá společenských aktivit konajících se na plaze mezi 11. a 13. červnem 2019 jako katalyzátoru pro kumulativní zápis pohybu, který je zprostředkován těly performerů a zapsán křídou a/nebo přízí. Náčrtek se stane pozůstatkem aktivity diváků a performerů, změní to, co je viditelné a umožní vznik vyvíjející se nápadité a interaktivní instalace, která reaguje s publikem a performery.

Performeři používají svá těla jako „virgule“. Ztělesní průzkumná místa nebo křižovatky v daném prostředí jako aktivní lidské vztahy v interakci s prostorem a vyzvou diváky k zapojení. Tyto momenty vyjádřené tělem slouží jako „oznámení“ o tom, s čím jsme se setkali. Mapování zde funguje jako projev lidského všímání si – zápis určuje to, čeho si všímáme MY, co děláme, co dělají ostatní a jak se chová publikum. Překrývající se topografie prostředí a společenských aktivit zahrnuje lidskost mapujících i mapovaných.

Vizuální mapy a vnímavé pohyby ve Fixing tento prostor akumulují, mění, rozšiřují, komplikují a zkreslují. Přitom sledují spletitost dění na plaze a navrhují nové možnosti pro hru a nové způsoby, jak se pohybovat prostorem. Tanec je završen odstraněním vrstvených map. Jakmile jsou pryč, je předvedena rezonance map a orientačních bodů.

Website:
megfoley.org
natalierobinlighting.com
marysiastoklosa.com

Země/Region USA, Polsko

Umělci Meg Foley, Natalie Robin, Marysia Stokłosa

11 06 2019 08:00
Kde Plaza