Linie

Linie je sochařská durativní performance navržená pro veřejné prostory. Spouští ji moment, kdy k sobě Longva+Carpenter stojí zády ve sladěných šafránových šatech s extra dlouhými vlečkami. Ženy od sebe odstupují, ale tak pomalu, že lze jejich pohyby sotva postřehnout. Během mnoha hodin se postupně odhaluje, že je ona dlouhá vlečka spojuje. Vlečka se rozprostírá a mění se z části oděvu na transparent, z těla na celý systém. Rozvíjející se linie šatů se stává značkou, mírou, poutem a lákadlem. Linie, která se vine celou historií a odráží četná ženská hnutí v našem současném kontextu. Ženy, odolné a odhodlané, natahují šaty do maximálního rozpětí, aby bylo možné růžový citát přečíst. Po pečlivém studiu mnoha inspirujících sloganů sufražetek historie si umělkyně nakonec vybraly citát od spisovatelky Ryan Graudin, do něhož zahrnuly současný inkluzivní politický jazyk. Tento sochařský šat domáhající se místa a pomáhající nám znovu získat hlas, slouží jako protestní transparent a projev protestu zároveň. Současný feministický diskurz se vrství v mnoha činech, konverzacích a prohlášeních. Toto konceptuální vrstvení v průběhu času se zhmotňuje z minulosti v opakování nadměrných a sdílených šatů v metafoře okamžiků minulosti mířících k naší sdílené budoucnosti. To je naše „Linie“.

Team:
Terese Longva & Laurel Jay Carpenter

Website:
longvacarpenter.com

Země/Region USA, Norsko

Umělci Longva + Carpenter

Partneři Supported by a STEP travel grant, European Cultural Foundation/Compagnia di San Paolo

08 06 2019 14:30
Kde Plaza