Jednorázové druhy prostorů

„Co můžeme vědět o světě? Od našeho narození až po naši smrt, co z vesmíru můžeme doufat, že náš zrak spatří? Kolika centimetrů čtverečních planety Země se naše nohy dotknou?“
– Georges Perec, Species of Spaces

Jednorázové druhy prostorů jsou umělecká procházka, která zpochybňuje souvislosti mezi intimitou a prostorem a jejich hranicemi na konkrétním místě. Díky intimnímu příběhu, který performer vypráví, publikum (znovu)objevuje prostor přes jednorázový fotoaparát během procházky po plaze na Výstavišti Praha.

Projekt je inspirován díly Georgese Pereca. Publikum je několika náznaky vyzváno, aby použitím jednorázového fotoaparátu sledovalo příběh performera. Projekt je pokusem o přebudování toho, jak diváci vnímají prostor: nahoru/dolů, doleva/doprava, vepředu/vzadu, ale také horizont, prázdnotu, a to neočekávané. Tyto představy jsou neustále rozpojovány a znovu spojovány s představami všech zúčastněných.

Proto se performance točí kolem konceptu chůze. Měla by rozvíjet poetiku krajiny a učinit tak ze samotné chůze citlivé zkoumání daného teritoria.

Díky jednorázovému fotoaparátu si uživatel uvědomuje, co vidí, a co chce opravdu „zachytit“ a je mu umožněno si hluboký a vzácný snímek ponechat.

Jednorázové druhy prostorů jsou poetickým gestem, které má zviditelnit naši (ne)pozornost k určitému místu a upozornit nás na rozmanitost pohledů, kterými na něj nahlížíme.

Website:
studio-loka.com

Země/Region Francie, Kolumbie

Umělci Lorena Hernández Puerta & Jérémie Kalil

08 06 2019 11:00
Kde Plaza