Telefonní sloupy

Telefonní sloupy jsou durativní performativní instalací. Před performera (Giorgio Bassil) jsou na zem položeny váhy a velmi dlouhá zamotaná bavlněná příze. Každá strana příze je připevněna k malému dřevěnému válečku.

Performer ji rozvazuje a namotává na tyto dva identické válečky.

Aby dosáhl neoznačeného středního bodu příze, musí neustále vážit obě tyčky na váze. Když nebudou vyrovnány, začne rozmotávat přízi na straně okolo lehčího válečku, aby zachoval rovnováhu.

Zatímco performer na jedné straně přízi odmotává, publikum je vyzváno k tomu, aby ho napodobilo a rozvazovalo z druhé strany použitím druhé tyčky.

Performer vystupuje sám nebo s publikem. Opakuje stejný proces a udržuje rovnováhu, dokud se celé lano nenatočí na obě tyčky a nenajde středový bod.

Výsledkem této performance jsou dvě propojené spleti, z nichž každá je namotaná na dřevěný váleček. Pak jsou v rovnováze položeny na obě strany vah.

Najít střední bod s někým z publika je podobné tomu vést diskuzi s někým cizím a najít kompromis.

Na jiné úrovni je tato performance i příkladem toho nejlepšího způsobu, jak se dostat do plného soustředění uvnitř sebe sama: jak najít pocit rovnováhy mezi různými stranami, pocity nebo názory ve své vlastní hlavě.

Tím, že divák zaujme roli performera, se zároveň snaží zrušit rozdělení mezi těmito dvěma rolemi a je otevřen k experimentální performativní konverzaci, která vyžaduje trpělivost a pozorování.

Website:
instagram.com/giorgiobassil

Země/Region Libanon

Umělci Giorgio Bassil

07 06 2019 18:30
Kde Plaza