Pátráme po teseraktu

Scénické dílo reflexivně-didaktické povahy, ve kterém je tanec nástrojem pro rozptýlení geometrických konceptů. Za hlavní téma si zvolilo existenci dimenzí a primárně se soustředí na dimenzi čtvrtou. Koncept dimenzí byl vytvořen lidmi jako prostředek pro pochopení tvarů světa. Shodou okolností pro pochopení tvarů, které vnímáme v našem každodenním životě, potřebujeme pouze tři dimenze. Lidská mysl se ale nikdy nezastavila pouze u toho, čeho se může dotknout. Tvary budou v našich myslích vždy komplikovanější. Například matematici a fyzici byli schopni vymyslet objekty, které nemohou existovat v námi vnímané realitě. V této performanci podnikne skupina průzkumníků výlet různými dimenzemi, až dorazí do té čtvrté a k jejím objektům. Pomůže publiku je vnímat a povzbudí diváky, aby si představili jiné možné světy.

Team:
Co-director, Choreographer, Designer, Dancer,
Producer – Daniela Cubero;
Co-director, Choreographer, Dancer,
Producer – Felipe Salazar;
Dancer – Felipe Alvarado;
Mechanical Engineering Consultant – Cristian Peraza;
Theoretical Consultant in Physics – Manuel Ortega;
Sacred Geometry Consultant – Fernando Blanco;
Technological services: INA (Instituto Nacional
de Aprendizaje);
Rehearsal space – TND (Taller Nacional de danza)

Website:
facebook.com/safari.poliedrico

Země/Region Kostarická republika

Umělci Safari Poliédrico

07 06 2019 16:00
Kde Plaza