Stavíme zdi/bouráme zdi

My stavíme zeď, vy stavíte zeď. My bouráme zeď, vy bouráte zeď. Dílo Tea Paaera je performativní instalace o hranicích. Zapojuje účastníky a diváky do stavění a bourání zdi, která je postavena ze 175 bílých cihel z kararského mramoru.

Tato performance umožní návštěvníkům stát se performery. Přihlásit se může kdokoliv, není potřeba žádných předchozích dovedností nebo znalostí. Performeři staví zeď tak, že berou cihly z jednoho konce a přesouvají je dopředu, čímž se zeď posouvá. Musí spolupracovat, komunikovat a koordinovat stavbu. Počáteční a cílové body jsou určeny, ale jinak si stavitelé mohou zvolit, kudy zeď povede a jak zvládnout případné překážky a problémy.

Inspirace pro naše vystoupení pochází ze vzorce jako behaviorálního fenoménu. Když se snažíme odbourat naše mentální zábrany, postoje nebo způsoby myšlení, zjistíme, že jsme je pouze přesunuli a přetvořili. Stejný problém najdeme ve společnosti obecně – hranice se neustále mění a přetváří, ale stavební kameny zůstávají stejné. Zeď a to, že ji stavíme a bouráme, je abstrakcí našeho vlastního myšlení, údajného pokrokového myšlení a toho, že jsme pořád uvízlí u stejných stavebních kamenů.

Website:
webuildwallswetearwalls.com

Země/Region Finsko

Umělci Teo Paaer

07 06 2019 10:00
Kde Plaza