Průchody

Průchody jsou tichá jízda v dodávce, kde diváci jsou pasažéry a sdílejí fyzické a psychické hranice soukromých a veřejných míst prostřednictvím architektury, rytmů a denních událostí ve městě. Mohou se tak účastnit implikací našeho prostředí, jeho ztělesněných myšlenek a toho, co vytváří náš smysl bytí ve světě. Průchody si vypůjčují z nepatrného umístění událostí a odcizení toho, co již je, a přináší jednoduché zvraty do vnímání těchto prostor. Toto je pozvánka k účasti a naslouchání každodenním strukturám našich zkušeností s procházením.

Průchody staví na představě těla coby dynamického integrátoru. Výchozím bodem projektu je pohyb a zabývá se tím, jak a na jakých vrstvách ztělesňujeme fyzický svět; projekce, smysly pro interiér, exteriér a rozprostírání těla do jeho okolí.

Team:
Armin Hokmi Kiasaraei, Kaja Mærk Egeberg, Rasmus Stenager Jensen, Patryk Wasilewski

Země/Region Norsko, Írán, Dánsko

Partneři Funded by Arts Council Norway

07 06 2019 10:00
Kde Plaza