Jáma

Pojďte s námi kopat. Jáma je durativní interaktivní performance, instalace a experiment s fyzickou prací. Absurdita toho, že kopeme jámu, i když do ní hlínu nakonec znovu naházíme, znamená, že pracujeme na něčem, co je v čistě praktickém smyslu „zbytečné“. Akce tak slouží jako alegorický prostředek k prozkoumání hodnoty „práce” v současné kultuře.

Kolektiv umělců vyzývá k tomu, abyste lopatou odhazovali hlínu a v potu tváře vykopali díru do země. Věčně se vyjevující socha a cvičení v negativním prostoru. Cílem Jámy je shromáždit dočasnou mikro-komunitu okolo ústředního sjednocujícího úkolu, byť absurdního. Tímto způsobem je Jáma pomíjivou zkušeností, kterou spolu sdílí účastníci, pozorovatelé a umělci. Jámu nekopeme, abychom v zemi našli něco cenného, ale abychom pomocí prostého a fyzického úkolu kopání povzbudili nové společenské vztahy.

Jde o umělecké dílo, způsob konzultace v rámci komunity, improvizovanou choreografii, cvičení a ztrátu času zároveň. Je to zábava i práce a prozkoumáme, co se stane, když se tyto dvě věci uvedou v soulad.

Vyvrcholením performance je obřadní znovunaplnění jámy, kdy jsou pohřbeny pozůstatky po projektu hluboko do země, a ty tak po sobě nezanechají žádnou stopu.

Projekt vytvořil kolektiv šesti interdisciplinárních a experimentálních naživo vystupujících umělců, kteří působí v Austrálii a Kanadě, za podpory The Australia Council for the Arts a Creative Victoria.

Team:
Producer, Performer – Bron Batten;
Architectural Designer, Performer – Lisa Hirmer;
Director, Performer – Tessa Leong;
Designer, Performer – Natalie Purschwitz;
Choreographer, Performer – Sete Tele;
Creator, Performer – Malcolm Whittaker

Partners:
Australia Council for the Arts, Creative Victoria

Website:
twitter.com/theholecollective

Země/Region Austrálie, Kanada

Umělci The Hole Collective

13 06 2019 14:00—20:00
Kde PEG 12

14 06 2019 14:00—20:00
Kde PEG 12

15 06 2019 14:00—20:00
Kde PEG 12