MORPHOMEN - Lidské archetypy

Performeři zabalení do elastické látky oživují barevné abstrakce nazvané morphomen. Tyto archetypální inkarnace lidské duše přivolávají dobu míru a války, které se během staletí střídaly v parku Stromovka.

V době míru spolu komunikují dvě postavy: modrá melancholická postava představuje dospělost, zatímco optimistická oranžová postava ztělesňuje dětství. Modrý kostým je dlouhý tunel, který má na každém konci kouli a performer zaujímá místo uprostřed. Jedna z koulí představuje vědomí a koule na konci ocasu symbolizuje vzpomínky. Oranžový kostým je kousek krátkého tunelu z elastického textilu, ve kterém je performer napříč, a není proto možné, aby se narovnal. Postava je tak vždycky v groteskním tvaru. Existuje tu jedinečná možnost, že se optimista může zrodit z melancholika.

Během války se objevuje červená cholerická postava, která je energická a disciplinovaná, ale součástí jejího posunkového jazyka je boj a bolest. Na jednom konci dlouhého tunelu kostýmu stojí loutkář a na druhém klacík. Může tak být vytvořena celá řada živých soch odpovídajících různým aspektům bojovníka.

Černý flegmatický morphoman představuje staré a moudré lidi, kteří se již naučili odevzdanosti. Tahá dlouhý černý ocas. Tato postava svůj tvar nemění, pouze kráčí pomalu vpřed. Nakonec dorazí do stavu důstojnosti a zrodí se ten nejjednodušší bílý archetyp.

Team:
Performers – Diána Bodócs, Zsófia Bérczi;
Sound – Barnabás Tankó;
Gestures – creation processes of Living Picture Theater’s productions with morpho-characters;
Scenography and Choreography – Zsófia Bérczi;
Directing – Zsófia Bérczi

Website:
livingpicture.org

Země/Region Maďarsko

Umělci Living Picture Theater

12 06 2019 10:15
Kde PEG 14

13 06 2019 17:45
Kde PEG 14

14 06 2019 10:15
Kde PEG 14