Lov ec/eni

„Svoboda není nic než vzdálenost mezi lovcem a loveným.“
– Čao Čen-kchaj

Historie parku Stromovka, konkrétně historie tohoto prostoru coby loviště (které jako první využil král Přemysl Otakar II. v roce 1268) se stává zdrojem inspirace. Královská jelení obora byla prostorem, kde mohla lovit šlechta, kdežto rolníkům byl lov přísně zakázán a porušení bylo trestáno. Zvířata byla speciálně chována proto, aby je šlechta mohla ulovit.

PARAVAN Theatre Company nebere v potaz pouze historická fakta, ale pohlíží také na společenské a politické mocenské významy „lovení“ coby rituálu, který byl určen pro lidi dané doby. Zkoumá, jak můžeme tento rituál využít dnes jako metaforu a alegorii, když hovoříme o přesunu moci mezi „lovci“ a „lovenými“, dravcem a kořistí.

Stylizovaný rituál lovu zve diváky k tomu, aby si zažili přenos moci, kdy se lovci stávají lovenými a naopak. Propracované kostýmy a velké zvířecí masky s rohy nabírají formu procesu lovení. Světlo v rámci kostýmů oživuje fyzičnost performerka a stává se vizuální manifestací zvířecího pohybu.

Performeři během pochodu Výstavištěm Praha ztvárňují scény lovu a královské pochody, které jsou inspirovány evropskou malbou z 15.–17. století.

Team:
Melita Couta, Harris Kafkarides, Pascal Caron,
George Stefanakidis, Evelyna Arapidis, Aristi Spyrou

Website:
fb.com/Paravan-Proactions-480477818697014

Země/Region Kypr

Umělci Paravan

11 06 2019 21:30—22:30
Kde PEG 8