Bahn

Tato divadelní hra začíná textovou zprávou zaslanou přes mobilní aplikaci. Odesílatelem zprávy je sedmnáctiletá dívka jménem Bahn, která pochází z druhé generace imigrantů. Požádá publikum, aby jí pomohlo najít cestu. Svými zprávami mu dává vědět, kterými místy procházela a postupně odhalí svou nevyřčenou identitu. Tato místa a milníky jsou spojeny s Bahninými osobními vzpomínkami a zážitky a s každým dalším místem, které s ní publikum projde, se Bahn stává mladší.

Bahn nejdříve vypráví příběh o unikátní skupině migrantů, která existuje pouze v Jižní Koreji – jedná se o imigranty ze Severní Koreje. Jsou stejného etnika, mluví stejným jazykem a mnoha způsoby spolu sdílí tradice a dějiny. Proto je jednodušší a rychlejší je zařadit do společnosti než jiné imigranty, speciálně ty z mladší generace. Když trochu upraví svůj přízvuk, není možné je od místních rozeznat, pokud nepřiznají, že jsou ze severu. Nicméně i přesto většinou zažívají určité období zmatení a klíčové fáze zvykání si na nové prostředí, než se jim podaří dokončit proces psychického usazení. Bahn sleduje svou cestu od současnosti až po minulost do chvíle, kdy prvně dorazila do Jižní Koreje.

Prvky z pražských ulic jsou zakomponovány do Bahnina příběhu.

Team:
Director and Writer – Eunju Hitchcock-Yoo;
Producer – Jae Yong Kim;
Scenographer – Hyerim Kim;
Dramaturg – Sung-ah Cho;
Production Team – Bomi Choi, Eedo Kim;
Sound Designer – Hyosun Cha;
Choreographer – Esl Kim;
App Design – Eunju Hitchcock-Yoo;
App Developer – BIEN Studio;
Graphic Design – OSC Studio

Website:
hitchcock-yoo.com

Země/Region Korejská republika

Umělci The Strangers

11 06 2019 18:00
Kde PEG 5

12 06 2019 18:00
Kde PEG 5