Blue Hour

Experimentální a interaktivní prostředí zaplní od 8. června 2019 veškerý prostor Malé sportovní haly. Projekt je založen na intenzivní týmové spolupráci a propojuje zkušené umělce se začínajícími designéry, kteří byli vybráni na základě otevřené výzvy za účelem kolektivní tvorby. Kurátorský tým plánuje experimentovat s měnícími se hranicemi mezi "nehmotným" či "virtuálním" a "skutečným" světem a zkoumat schopnost scénografie využívat technologie v kulturní produkci. Nechá spolu komunikovat různé oblasti designu, a to prostřednictvím těsné spolupráce zahrnující světelný design, video projekce, zvukový design a kompozici nebo virtuální realitu, taktilní design a kreativní kódování.

"Jako vizuální umělec, který se věnuje především site specific projektům – často ve velkém měřítku a ve spojení s architekturou – jsem si zvolil světlo jako stěžejní médium. Bez ohledu na to, zda je vytvoří pohybující se hlava nebo vychází z objektivu videoprojektoru, dokáže světlo navázat dialog mezi hmotným a nehmotným, mezi stálým a pomíjivým, minulostí a současností, dokonce mezi lidmi a jinými formami života. Světlo má schopnost odhalovat, co je skryté, proměňovat naše vnímání reality, vytvářet nové světy: jakoby se světlo skládalo z časoprostoru. Z jiného úhlu pohledu lze říci, že světlo je jednou z nutných podmínek existence života na naší planetě a zároveň představuje naše hlavní a nejdůležitější spojení se světem. Vnímáním prostřednictvím zraku se pro nás světlo stává univerzální spojnicí. V případě projektu Blue Hour jsem se pokusil otočit obvyklý postup, kdy se světlo aplikuje na stávající objekt či strukturu: co kdyby se samo světlo, pro jednou, stalo stavebním materiálem? Toto imerzivní prostředí je koncipováno jako experimentální prostor pro světlo: všechny prvky instalace slouží světlu: jako jeho zdroj nebo přijímač.

Diváci jsou vyzýváni, aby se ponořili do mnohovrstevnaté globální světelné a zvukové instalace, která funguje téměř jako živoucí organismus s mnoha různými cykly a podcykly. Blue Hour je performance bez jeviště, z diváků se stávají herci: publikum prozkoumává prostředí, čímž se spolupodílí na jednom z mnoha cyklů – tvoří krásu prchavého prostoupení světelnými paprsky, na několik vteřin mění prostor a postupuje po cestě, kterou nelze předpovědět."

Romain Tardy.

Umělci Romain Tardy

08 06 2019 20:00—23:59
Kde Small Sports Hall

09 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

10 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

11 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

12 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

13 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

14 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

15 06 2019 11:00—20:00
Kde Small Sports Hall

16 06 2019 11:00—18:00
Kde Small Sports Hall