Vně a uvnitř

Vně a uvnitř je výsledkem mého výzkumu scénografie pro ekologické diváctví, který vedu v rámci svého magisterského studia scénografie na Hogeschool voor de Kunsten (HKU) v Utrechtu. Termín „ekologické diváctví“ jsem sama navrhla a snažím se skrze něj vyzývat diváky k tomu, aby překonali hranice svého lidství, stali se součástí této performance, a umožnili tak její realizaci. V dnešní době ekologické krize je velmi důležité opustit pozici diváků přihlížejících antropocénu a uvědomit si svou provázanost s okolním prostředím. Prostřednictvím smyslů získáváme přímý kontakt s vnějšími prožitky, ale i s neprozkoumanými hlubinami uvnitř nás. Mé umělecké bádání odmítá hegemonii zraku a zapojuje celé spektrum lidských smyslů s cílem probudit v nás mimo-lidské perspektivy, jež se vymykají naší kontrole. Výzkum zde nabývá podoby hlubokého individuálního zážitku; senzorické choreografie složené z vůní, doteků, zvuků a světla. Proměnlivé rytmy těchto smyslových vjemů se prolínají tak, aby se účastník mohl odevzdat svým smyslům a při tom odhalil vzájemnou souvislost mezi vnějším a vnitřním světem.

Team:
Sound Design – Abdou Azzar;
Dramaturgy – Juriaan Achthoven;
Coaching – Henny Dorr, Tjallien Walma van der Molen

Tým Rhian Morris & HKU (Utrecht, Netherlands; United Kingdom)

13 06 2019 13:00—19:00
Kde DAMU K107