Sbližování s hlukem a tichem

Projekt Sbližování s hlukem a tichem prostřednictvím řeči kostýmů a interakce s publikem buduje jedinečnou zvukovou krajinu: pohybujeme se mezi různými místy a zvuky se neustále mění, rozeznívají a utichají.

Šustění kostýmů vyvolává prožitek, který může změnit náladu a držení těla, ale především zvyšuje naši sluchovou citlivost: dokud zůstáváme v kostýmu, vnímáme vnější zvuky jinak. Skrze interakci těla a svršků se otevírá dialog mezi hlukem a tichem, a vzniká tak jedinečná a neopakovatelná zvuková performance.

Představení začíná interakcí dvou kostýmovaných herců. Následně i diváci dostanou možnost vyzkoušet si kostýmy, a rozehrát tak akustickou hru se zvuky těla, kostýmů a okolí. Cílem projektu je zdůraznit, jak významnou roli hraje zvuk v našem životě, jak nás může různé zvukové prostředí proměnit a jak svou činností ovlivňujeme okolní krajinu a lidi.

Team:
Costume Design – Laura Martínez M.;
Performers – Carol Cervantes, Diego Cristian Saldaña, Daniel Loyola, Pedro Pazaran;
Choreographic Consulting – Carol Cervantes, Pedro Pazaran;
Sound Art Consulting – Diego Cristian Saldaña, Daniel Loyola

Tým Laura Martínez M. (Mexico)

Partneři Supported by Young Creators of the FONCA program, 2017–2018

13 06 2019 15:00—15:30
Kde Rudolfinum

13 06 2019 19:30—20:00
Kde Rudolfinum