Push, Push Baby

Jakožto scénografové uplatňujeme tvůrčí procesy, jež se skládají ze záblesků zázračné intuice a ze spletitého a vyčerpávajícího přepracovávání. Okamžiky radosti a uspokojení a nekonečná nestabilita a opakování s vědomím, že jsme nositeli daru, který je zároveň i břemenem. Naší cílovou stanicí je samotné divadlo, ale během procesu se častokrát ztratíme. Stejně jako Sisyfův balvan, i naše myšlenky jako by neustále stoupaly a zase se propadaly, zatímco my je tlačíme k cíli. Kromě toho pokaždé, když „se dostaneme na vrchol“ a určitou myšlenku zrealizujeme, musíme opět klesnout na dno procesu kvůli nějaké jiné. Jak praví Camus v souvislosti se Sisyfovým stavem, i když se naše cesta na vrchol k závěrečným radostem zdá býti marná, její samotný proces může náš život učinit radostným. Stejně tak jako Sisyfos věřící ve svůj čin bojuje o to dostat se na vrchol, i když bohové nejsou na jeho straně, čelíme i my výzvě pokaždé vytvořit něco neexistujícího. Samotný boj přiblížit se vrcholu pak může naše srdce naplnit. Bude, jak praví Camus, naše marná cesta na vrchol dostačující k naplnění našich lidských srdcí?

Team:
Performance Designers, Performers – Elena Zamparutti & Francesco Cocco

Tým Elena Zamparutti & Francesco Cocco (Italy)

10 06 2019 13:00—14:00
Kde Jana Palacha Square

10 06 2019 15:00—16:00
Kde Jana Palacha Square