Scénografie urbanismu: U’mění město

Tento workshop zkoumá scénografii urbanismu – to, jak fungují města a jak v nich fungujeme my – jako prostředek k rozpoznání a kritickému zapojení do prostorové politiky „chytrých měst“ – silně spojených s představami o „právu na město“ – a ptá se, co je chytré město a pro koho tu je. U‘mění město je třídenní informativní master workshop, který účastníky vyzve ke zkoumání „chytrosti“ ve všech jejích projevech. Navrhuje krátké, inteligentní prostorové zásahy jako investigativní strategie pro uplatnění města jako rozptýlené platformy různých překrývajících se míst, která podněcují, usnadňují, řídí anebo omezují veřejná vystoupení.

13—15 06 2019 10:00—18:00
Kde DAMU R312