Práce s transmédii: jak inscenovat výbuch jeviště ve XXI. století

WORKSHOP PLNĚ OBSAZEN

Termín "transmédia" pro účely tohoto workshopu označuje využití různých platforem k vyprávění příběhu. Cílem workshopu je podělit se o naše metody zkoumání nelineárního vyprávění. Účastníci budou zkoumat ideje použití transmédií v divadelní praxi i to, jak je lze převést do scénografického návrhu.

14 06 2019 10:00—13:30
Kde DAMU K107