Prostorová zkušenost

„…již se nebudeme snažit vytvářit iluzi lesa, ale iluzi člověka v atmosféře lesa…“
– Adolphe Appia, Beacham, 1994

Tento informativní workshop se zaměří na pojetí prostorového zážitku a na zhmotněnou zkušenost smyslových a atmosférických vlastností prostorů. Jak lze tyto prostorové vlastnosti zachytit a zdokumentovat? Jak vytvoříme atmosféru jednoho prostoru v jiném prostorovém kontextu? Jak lze ztvárnit smyslové a atmosférické podmínky pomocí vizuálních, materiálových a prostorových prostředků? Jak můžeme porozumět novým, hybridním prostorovým zkušenostem, jež vytváříme ve snaze převést atmosféru jednoho prostoru do druhého? Tento jednodenní workshop se zaměří na způsoby dokumentování zkušenosti prostoru a jejího převádění do jiných médií a kontextů.

13 06 2019 10:00—18:00
Kde DAMU K326