Zamyšlení nad synestetickou scénografií

Třebaže jsou designéři zvuku a světla, scénografové a kostýmní návrháři profesionálové ve svých oborech, na divadelních inscenacích pravidelně spolupracují. Mezioborová spolupráce je u divadelní tvorby velká tradice. Ve skutečnosti však během této spolupráce často dochází ke sporům a zmatku. Jsou konflikty nevyhnutelné? Tento workshop si klade otázku, zda existuje způsob, jak prolomit bariéry mezi zvukovými a výtvarnými obory scénografie.

14 06 2019 10:00—18:00
Kde DAMU R214