Divadlo pro transformaci

Principem aplikované divadelní praxe, jež usiluje spíše o sociální než estetický cíl, je často divadlo pro sociální změnu. V sociálně tvůrčím úsilí stále přetrvává protiklad procesu a produktu, a naším úmyslem je pomocí spolupráce tuto dichotomii odhalit. Jako praktici aplikovaného divadla, kteří zapáleně zkoumají estetickou kvalitu a nutnost toho, co je esteticky poutavé, si klademe otázku, jak lze divadlo pro sociální změnu chápat spíše jako divadlo pro transformaci.

12 06 2019 10:00—18:00
Kde DAMU R313/R314