„Skok do prázdna“: forenzní možnosti scénografie

Tento workshop si klade za cíl přispět k sílícímu diskurzu scénografického výzkumu. Název převzal ze slavného díla Yvese Kleina „Skok do prázdna“ (1960), a upozorňuje tak na performativní podstatu riskování v tvůrčím aktu. Účastníci prostřednictvím řady řízených činností prozkoumají možnosti uplatnění scénografie jako výzkumného nástroje a metody a vytvoří novou koncepci role scénografa jako „výzkumného nástroje“. Pomocí fotografií scénograficky „dešifrují“ nápisy z minulých příběhů a pozůstatky minulých událostí – a budou je interpretovat prostřednictvím řady scénografických strategií.

15 06 2019 10:00—13:30
Kde DAMU R214