Zkušenost s kresbou dramatické situace

Cílem workshopu Zkušenost s kresbou dramatické situace je skloubit učení a praktickou tvorbu prostřednictvím mezioborové a mezikulturní praxe. Pohroužíme se do dvou představ oddělených prostorem a časem: do dávného vyprávění angolského kmene Cokwe a do abstraktní perspektivy modernisty dvacátého století.

Spojení těchto dvou způsobů hledání – příběhů kreslených do písku, vycházejících ze souřadnicového systému geometrie Sona, a základů teorie Vasilije Kandinského „Bod, čára a plán“ – vyvrcholí kolektivní a společnou zkušeností s malbou světlem, jež zarezonuje s jednotlivcem i se skupinou.

12 06 2019 10:00—13:30
Kde DAMU R302

12 06 2019 14:30—18:00
Kde DAMU R302

13 06 2019 10:00—13:30
Kde DAMU R302

13 06 2019 14:30—18:00
Kde DAMU R302