PQ ambasadorský program

Pražské Quadriennale by se nestalo největší akcí svého druhu na světě bez pomoci našich dlouhodobých a významných podporovatelů a spolupracovníků. S úmyslem jim veřejně poděkovat a rozšířit naší PQ rodinu jsme se rozhodli udělit jim titul PQ Ambasador.

Titul PQ Ambasador bude udělen každý ročník Pražského Quadriennale všem členům poroty a také scénografům, jejichž přínos na globální scéně se stýká s ideály excelence a mezinárodní spolupráce. Těm, jež se zasluhují o to, že je na scénografii nahlíženo s respektem a obdivem!

Čestný titul PQ Ambasadora sebou nenese žádnou zodpovědnost, jeho nositelé již teď šíří povědomí o scénografii a divadelní architektuře na mezinárodní úrovni a přispívají k pozitivnímu obrazu PQ ve světě. Díky profesní zkušenosti a rozsáhlým znalostem z oboru, PQ Ambasadoři byli, jsou a budou velkým přínosem pro PQ a jeho budoucí rozvoj.

Mise PQ ambasadorského programu je seznámit se s výjimečnými úspěchy scénografů s důrazem na mezigenerační spolupráci a zvýšit tak povědomí o profesi scénografie nejen prostřednictvím aktivit PQ, které ambasadoři propagují mezi odbornou a širokou veřejností po celém světě. S velkým respektem k jejich zkušenostem a praxi taky vítáme jejich pomoc a cenné rady při přípravách PQ.

Představujeme PQ Ambasadory:
Sodja Lotker, Dorita Hannah, Jim Clayburgh, Liu Xinglin, Sofia Pantouvaki, Kate Bailey, Pamela Howard, Rob Kaplowitz, Omar Rajeh, Mónica Raya, Yaron Abulafia, Jennifer Tipton, Arnold Aronson, Tim Foster a Simona Rybáková.