Výběr české národní výstavy pro Studentkou výstavu

Výběr probíhá v podobě jednokolové otevřené výzvy. Detailně rozpracované kurátorské koncepty s přihláškou a všemi povinnými přílohami se podávají elektronicky do 28. 2. 2022.

Komise pro českou reprezentaci na PQ 2023 bude o vybraném návrhu informovat v březnu 2022.

Výběr české národní výstavy pro Výstavu zemí a regionů

Výběr probíhá v podobě dvoukolové otevřené výzvy. Uchazeči v 1. kole odevzdají představení nápadu a hlavní ideu výstavy, a to do 30. 9. 2021. Z prvního kola Komise na výběr české reprezentace pro PQ 2023, která je jmenována ministrem kultury ČR a jejíž složení uvádíme níže, vybere ty návrhy, které postoupí do druhého kola. Účastnící budou o postupu informováni během října 2021.

Ve 2. kole uchazeči již předkládají podrobnou kurátorskou koncepci výstavy, návrh a možnosti jeho realizace. Z druhého kola Komise vybere finalistu, o čemž bude informovat během ledna 2022.

Sběr přihlášek do otevřené výzvy na českou národní výstavu pro Výstavu zemí a regionů byl uzavřen 30.9.2021.

Členové Komise vybírající české reprezentace pro Pražské Quadriennale 2023

MgA. Jan Bažant, Ph.D., Mgr. Beranová Pavla, doc. MgA. Marie, Jirásková, Ph.D., Ewan McLaren, Martin Pošta, Simona Rybáková, Mgr. Tereza Sieglová

Členové komise jsou jmenováni ministrem kultury ČR a fungují nezávisle na organizačním týmu Pražského Quadriennale.

Obecné informace o PQ 2023 a o dalších možnostech účasti se dozvíte v dokumentu, který doprovází oficiální vyhlášení 15. ročníku Pražského Quadriennale. Dokument si můžete stáhnout zde.

Otevřené výzvy na projekty

Open Calls pro projekty jsou dostupné pouze v angličtině zde.