Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru vzniklo v roce 1967 za účelem dostat to nejlepší z divadelního designu, scénografie a divadelní architektury do popředí kulturních událostí, a umožnit tak seznámení se současnou scénografií profesionálním a začínajícím umělcům i široké veřejnosti. Výstavy, festivaly a vzdělávací programy pořádané jednou za čtyři roky podporují experimentování, networking, inovaci a budoucí spolupráci mezi umělecky činorodými autory. PQ má za cíl oslavovat, posilovat a vyzdvihovat práci scénografů, umělců a architektů a zároveň inspirovat a vzdělávat diváky, kteří jsou tím nejzásadnějším prvkem jakéhokoliv živého představení.

Pražské Quadriennale se snaží představit scénografii jako uměleckou formu zabývající se tvorbou aktivních divadelních prostředí, které jsou mnohem více než jen dekorativní nebo krásné, ale jsou také nabité emocemi a design se v nich může stát hledáním, otázkou, argumentem, hrozbou, rozhodnutím, původcem změny nebo provokací. Scénografie je místem spolupráce, kde scénografové mísí, spojují a mažou hranice mezi celou škálou uměleckých disciplín a hledají tak nové přístupy a nové vize.

Kromě svého hlavního programu jednou za čtyři roky organizuje Pražské Quadriennale také další mezinárodní projekty a aktivity. Představení, výstavy, sympozia, workshopy, rezidence a vzdělávací iniciativy slouží jako mezinárodní platforma pro zkoumání praxe, teorie a vzdělávání v oblasti současné scénografie v tom nejširším slova smyslu.

Pražské Quadriennale se naposledy konalo 18. – 28. června 2015 na více než 60 místech v interiérech i exteriérech v centru Prahy. Během 11 dní se uskutečnilo více než 600 živých akcí a přes 150 výstav, které představily scénografii (včetně výtvarných a designerských řešení prostoru/scény, kostýmů, zvuku, osvětlení a projekce) ze 78 zemí. Pražské Quadriennale navštívilo 180 000 lidí a aktivně se ho zúčastnilo 6 000 akreditovaných profesionálů, včetně více než 1 300 studentů z celého světa.

Po předchozím ročníku v roce 2015 Pražské Quadriennale obdrželo prestižní evropskou cenu EFFE 2015-2016 jako jeden z 12 nejprogresivnějších evropských festivalů.

Pražské Quadriennale pořádá Ministerstvo kultury ČR a realizuje Institut umění – Divadelní ústav.