Nestihli jste online sympózium představující otevřené výzvy pro projekty?

Pražské Quadriennale nedávno zveřejnilo otevřené výzvy na projekty. Těm se také věnovalo online sympózium, které proběhlo 2. listopadu. Pro ty, kteří se jej nemohli z různých důvodů zúčastnit i ty, kteří si chtějí připomenout řečené, zpřístupňujeme záznam tohoto sympózia.

Sympózium mělo podobu Zoom webináře. V první části byly připomenuty informace týkající se přihlašování na hlavní výstavy PQ 2023 – Výstavy zemí a regionů a Studentské výstavy. Produkční tým účastníky také provedl hlavní lokací PQ 2023. V druhé části symposia mezinárodní kurátorský tým představil otevřené výzvy k projektům.

Záznam symposia najdete na YouTube Pražského Quadriennale.

K dispozici je také prezentace představující hlavní lokaci a prostory PQ 2023. Prostory přibližuje také video Sense of Our Site od studia Bao-haus.