Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře

Časopis Theatralia: revue současného myšlení o divadelní kultuře je odborný recenzovaný časopis, který od roku 2009 vydává Masarykova univerzita. Nyní je novým přírůstkem PQ Knowledge Exchange Platform.

Cílem časopisu je věnovat se dosud neprobádaným oblastem divadelního umění, zejména českému divadlu. Současně jsou sledovány progresivní tendence divadla, počínaje divadelní teorií, přes jednotlivé složky, až k interdisciplinárním přesahům. Časopis vychází dvakrát ročně a vydávána jsou také speciální monotematická, například Czech Puppet Theatre in Global Contexts, Czech Stage Art and Stage Design, Prague Semiotic Stage Revisited.

Šéfredaktorka Šárka Havlíčková Kysová je brněnská teatroložka. Zabývá se inscenační praxí opery a kognitivními přístupy k analýze performance artu. Odborné periodikum Theatralia vede od roku 2014 a jejím hlavním úsilím je kromě péče o kvalitu a prestiž časopisu také snaha šířit odborné poznatky mezi nejen odbornou veřejnost.

Více o časopise najdete na podstránce PQ Knowledge Exchange Platform.