Spouštíme online galerii PQ Studio: Common Design Project

PQ Studio je vzdělávací platformou Pražského Quadriennale (PQ) pod kurátorským vedením kanadského scénografa Patricka Du Worse. V reakci na karanténní opatření a dočasnému přerušení prezenční výuky se PQ rozhodlo na jaře 2020 spustit speciální online verzi kurzu Common Design Project – The White Plague. Cílem bylo podpořit pedagogy i studenty scénografie a prozkoumat možnosti online výuky. Studenti byli uvedeni do hry Karla Čapka Bílá nemoc, v závěru každého semestru odborná porota, kterou tvořila scénografka a umělecká ředitelka PQ Markéta Fantová, designér a kurátor Patrick Du Wors, umělkyně a kurátorka Sophie Jump, vybrala nejlepší projekty. Ty byly dále hodnoceny expertní skupinou složenou z umělců a teoretiků. Vyvrcholením PQ Studia je spuštění online galerie PQ Studio: Common Design Project, v níž se ty nejlepší projekty představí. 

Do online verze PQ Studia se celkově přihlásilo padesát studentských týmů z celého světa. Na konci letního semestru byly vybrány 4 projekty z celkových jedenácti přihlášených. Do podzimního semestru se přihlásilo třicet-devět univerzit a odborná porota vybrala 12 nejlepších projektů.