PQ online materiály

PQ katalogy jsou bohatým zdrojem informací a inspirací z oboru scénografie.
PQ 2019 Katalog zahrnuje mimo popisu výstav a projektů také reflexe mezinárodního týmu kurátorů. 
PQ 2015 Katalog
PQ 2011 Katalog
PQ 2007 Katalog
PQ 2003 Katalog
PQ 1999 Katalog
PQ 1995 Katalog 
PQ 1991 Katalog
PQ 1987 Katalog
PQ 1983 Katalog
PQ 1979 Katalog 
PQ 1975 Katalog
PQ 1971 Katalog
PQ 1967 Katalog

PQ 2019 Výstava divadelního prostoru

Výstava divadelního prostoru představila širokou škálu performativních prostorů a divadelní architektury, od nalezených či přetvořených prostorů přes velké národní projekty až po dočasné krátkodobé projekty v přírodních nebo městských prostředích. 43 vystavených projektů bylo prezentováno formou krátkých max. 5-minutových videí, které jsou k dispozici na PQ Youtube kanálu.

PQ 2019 Talks

Program PQ Talks 2O19 vznikl jako platforma pro diskuse, debaty, provokace, teoretické rozbory a prezentace tvůrčí, intelektuální i kulturní rozmanitosti současné scénografie. Videozáznamy hlavním mluvčích jsou k zhlédnutí na PQ Youtube kanálu.

PQ 2019 Fragmenty

Výstava Fragmenty si dala za cíl vystavit práci vlivných tvůrců z celého světa. Samostatný Katalog Fragmenty nám nenabízí jen pohled na jejich díla, umožňuje nám pochopit jejich motivace a inspirace, ale i seznámit se s překážkami ovlivňujícími jejich tvorbu. 

PQ 2019 aftermovies

Nejlepší způsob, jak nastudovat scénografii, je vidět ji v pohybu. K tomu se nabízejí PQ záznamy z projektů Formace, Site specific festival, 36Q° a celkový pohled na 14. ročník PQ. Videá jsou nahrané na PQ Youtube kanálu.

36Q°

PQ 360° (vyslov „třistašedesátka“) se soustředila na co možná nejužší propojení umělecké a technické stránky scénografie a konfrontovala klíčové výzvy, které dnes stojí před výrobci. Videá z obou ročníků realizace 36Q° projektu, 2016 36Q video a 2019 36Q video, dokazují, že tvůrčí intelekty jsou nejen schopny propojit neomezenou imaginaci s novými technickými vymoženostmi, ale umějí také obohatit společnost originálními, vysoce podnětnými díly.

EMERGENCE. Od sdílených zkušeností k nové kreativitě. Živé dědictví/Paměť v novém kontextu.

Projekt bere v úvahu kolektivní paměť vybraných památek, jež podněcují silné zážitky a ukazují naše historické dědictví jako vyvíjející se proces neustálého vyjednávání a propojování v dnešním globalizovaném světě. Samostatný Katalog EMERGENCE. komunikuje odpozorované lokální vzorce univerzálním uměleckým a scénografickým jazykem. Více o projektu na emergence.pq.cz

Kánon technické divadelní historie

CANON prozkoumává, mapuje a vytváří jak grafickou, tak digitální a interaktivní časovou přímku, která bude sloužit studentům, vědcům, kteří se zabývají tématem divadelní historie a technického divadla. Více o projektu na canon-timeline.eu.

Bibliografie

Recenze a články o PQ jsou k dispozici ve Virtuální studovně Institutu umění – Divadelního ústavu.