Tripoli International Fair

Návštěvníci Experimentálního divadla, známého pod názvem Dome (Kupole), vytvářejí ihned po vstupu dovnitř zvuky. Radikálně modernistická kupole v Tripolisu, kterou navrhl brazilský architekt Oscar Niemeyer, stojí jako svědectví pokusu decentralizovat zemi a vzbudit zájem o severní část Libanonu.

Niemeyerova stavba byla opuštěna začátkem libanonské občanské války v roce 1975 a zbyla po ní jen řada pozoruhodných, strašidelných symbolů na tripolském panoramatu. Tato nepřítomná přítomnost odkazuje na nejistou budoucnost. Přestože se původní záměr Mezinárodního výstaviště v Tripolisu zřejmě nikdy nerealizuje, kostra Kupole je dnes důležitým prostorem pro site specific performance. Stačí vejít dovnitř mezi zakřivené stěny, a vychutnáte si jedinečnou akustiku odhalující a zesilující nové zvuky.

Kupole je v ohrožení, protože stavba se nikdy neopravovala ani neudržovala. Cílem je proměnit ji v kulturní prostor, kterým původně měla být, a využít umělecké subkultury ke zvýšení povědomí o nebezpečích, která výstavišti hrozí. V představení The Dome Sessions (Hry v kupoli) umělci experimentují mezi stěnami kupole. Třebaže budovu čeká nejistá budoucnost, faktem zůstává, že, ať již bude zničena nebo projde rekonstrukcí, ztratí svou současnou tvář. Její podoba je však svědectvím o historii a situaci Libanonu, proto je nanejvýš důležité navždy zachytit a oživit obrazy našich zkušeností ve filmu.

Země/Region Tripoli, Lebanon

Designér Firas El Hallak (LB)

Režie/Producent: Firas El Hallak