KMH- Královská hudební konzervatoř

Královská hudební konzervatoř je novým střediskem živého a mezinárodně uznávaného hudebního života ve Švédsku a slouží i jako místo setkávání a kulturní scéna pro širokou veřejnost. Královská hudební konzervatoř ve Stockholmu, založená roku 1771 jako vzdělávací části Královské švédské akademie hudby, je druhá nejstarší konzervatoř na světě. Nová kompozice areálu školy je příkladem architektury s jedinečnou a silnou identitou. Architektonickými tématy byly hodiny hudby, rytmus a zlatavé žestě, jež se také odrážejí ve volbě materiálů. Konzervatoř tvoří čtyři veřejné koncertní sály pro výuku, vzdělávání a představení. Každý sál je určen pro jiné hudební zaměření s různými akustickými potřebami. Požadavky na tónové řízení si vyžádaly spolupráci s odborníky na akustiku. Akustická zvuková izolace je z mezinárodního hlediska velmi kvalitní a stupeň izolace velmi vysoký, a to i mezi jednotlivými zkušebnami a chodbami. Mnohé místnosti jsou postaveny jako plovoucí konstrukce bez kontaktu s hlavní konstrukcí budovy, což byla pro všechny odborníky a dodavatele velká výzva. Všechny konstrukční principy, materiály, instalované topení a osvětlení byly pečlivě vybrány tak, aby splňovaly extrémně vysoké nároky na akustiku. Slavnostní otevření a zahajovací koncert za účasti krále a královny se konaly v lednu 2017 a poté následovaly třídenní lidové slavnosti.

Země/Region Stockholm, Švédsko

Designér AIX Arkitekter AB (SE)

Spolupracovníci
Architect building: Tobias Rosberg
Architect Concert Halls: Annika Askerblom
Theatre Consultant: Torsten Nobling
Acoustic Consultant Concert Halls: Akusticon, Norconsult
Landscape architect: Funkia
Ventilation/Heating: Incoord
Electrical engineer: Incoord
Structural engineer: Hillstatik
Acoustic Consultant: LN Akustikmiljö
KMH Project Managers: Margareta Källström
KMH Senior Project Arch: Jasmina Jovanović Holm
KMH Assistant Project Arch.: Helena Ekelund
KMH Assistant Project Architect Stable and Facades: Anders Rosenberg
KMH Arch. Conservation Expertise: Johan Engström. Colla

Video vytvořili
Ace Media Group AB

Kontakty na lokaci
Web: www.kmh.se
FB: kmh.stockholm
IG: KMH – kungliga Musikhögskolan
TW: Kungl MusikH

Kontakty na designéra
Web: www.aix.se
FB: aix – arkitekter
IG: aixarkitekter