Reviving Atabak Local Street

Oživení a rekultivace nebezpečné místní oblasti pomocí performance: nebezpečný, prázdný městský prostor v Atabaku se díky lekcím výtvarné výchovy neziskové organizace Shokoofa proměnil v divadlo pro děti. Akce byla pojata jako oslava epického básníka Firdausího v den, který je jeho státním svátkem, s cílem ovlivnit kulturní identitu této oblasti a posílit v dětech pocit sounáležitosti s tamním prostorem. Lidé se na těchto prázdných polích, kde se scházejí uživatelé drog a páchají trestné činy, necítí bezpečně. Performance byla připravena během hodin výtvarné výchovy neziskové organizace Shokoofa, jež má důvěru místních obyvatel. Tématem vybraného příběhu/básně Zaul a Símurg je dospívání a dětská přání analyzovaná naším týmovým psychologem Amirhosseinem Kamyarem. Vyprávění Sary Sajadi zahrnovalo společnou četbu básně, při které se děti snažily představit si jednotlivé scény. Pro větší motivaci jsme pro každou postavu vyrobili obrazy a masky a divadelní skupina Ehsan Paydar v den akce pomohla dětem v různých skupinách, aby na základě tématu „touhy“ zahrály své vlastní divadelní hry. V příběhu dá mytický pták Símurg Zaulovi tři pera, aby je „spálil, kdykoli bude potřebovat pomoc“. Tato pera jsou symboly našich nadějí, proto jsme vytvořili velkého Símurga a každé dítě si vyrobilo tři pera, napsalo na ně svá přání, nalepilo je na ptáka, a toho jsme pak vystavili v pouliční galerii jako „Símurga přání“. V pouličním představení pak každé dítě popsalo svou část příběhu. Konkrétním výsledkem pak bylo, že s pouličním představením pomáhali – a to i svou účastí – sousedé a místní mládež, jež se většinou podílí na obchodu s drogami.

Země/Region Teheran, Irán

Designér Bahar Seirafi (IR)

Spolupracovníci
Event Design and Director: Bahar Seirafi
Shokoofa NGO Director: Maryam Siadat
Actress and Director: Sara Sajadi
Analyzing the Mythical Poem: Amirhossein Kamyar
Director: Ehsan Paydar
Performer and Director: Shiva Fallahi, Sonia Sanjari, Ehsan Falahatpisheh

Video vytvořili
Bahar Seirafi

Kontakty na lokaci
IG: https://www.instagram.com/shokoofa/?hl=en

Kontakty na designéra
IG: https://www.instagram.com/bahar_seirafi/