Reconstruction of the Future

V roce 2017 jsme přestavěli jeviště, které roku 1912 navrhl Adolphe Appia pro první festival v Hellerau, i prosvětlený prostor navržený Alexandrem von Salzmannem: velký sál divadla Festspielhaus Hellerau v Drážďanech.

Appia použil ke stavbě jeviště pro Gluckovu operu Orfeus a Eurydika flexibilní prvky a von Salzmann postavil svůj prostor bez stínů z velkého množství bílé látky, kterou zezadu osvětlovalo asi 5 000 žárovek, jež vytvářely difúzní, vytrácející se světlo. Toto nové výtvarné řešení scény přineslo zcela nové příležitosti pro umělecký výraz a inscenace. Můžeme-li tento prostor chápat jako naplnění utopického snu, jeho rekonstrukci po více než 100 letech pak lze považovat za pokus ověřit, nakolik je přesvědčivý i v současné době. Umělci byli vyzváni, aby využili možnosti, jež toto historické jeviště nabízí. Ve svých dílech pak od 17. října do 11. listopadu 2017 vycházeli z Appiova vizionářského pojetí jevištně a přenesli je do současnosti. Díla těchto choreografů, hudebníků a performativních umělců, například Roberta Wilsona, Williama Forsythea, Richarda Siegala, Frédérika Flamanda, Constanzy Macras a dalších, si lze jen těžko představit bez Appiových vizí: všichni tvůrci je rozvíjejí ve zcela nový vlastní jazyk. Experimentovali s Appiovými modulárními jevištními prvky, různě je přemisťovali, stavěli z nich nové kulisy a navrhli pro ně konkrétní choreografii nebo přetvořili tu stávající. Projekt doprovázel akademický program a dokumentární výstava.

Země/Region Dresden, Německo

Designér Héctor Solari, Dieter Jaenicke, Kai Kaden, Tobias Blasberg, Falk Dittrich (DE)

Spolupracovníci
Chief-Curator: Héctor Solari
Artistic Director Of Hellerau – European Center For The Arts Dresden (2009-2018): Dieter Jaenicke
Co-Curators: Barbara Damm, Frank Geissler, Gabriele Gorgas, Claire Kuschnig, Carmen Mehnert
Technical Director: Kai Kaden
Head Of Construction: Tobias Blasberg
Lighting Designer: Falk Dittrich

Video vytvořili
Director, Editor: Héctor Solari

Další spolupracovníci
Richard Beacham, Richard Siegal, Jan Martens, Frédéric Flamand, Robert Wilson, Daniel Libeskind, Constanza Macras, Luis Camnitzer, Jone San Martin, Amancio Gonzalez, Avatâra Ayuso, Angel Martinez Roger, Picado-De Blas, Lukas Ligeti, Simon Stockhausen

Kontakty na lokaci
Web: https://www.hellerau.org/de/

Kontakty na designéra
Web: https://hsolari.wordpress.com/
FB: https://www.facebook.com/hector.solari.3