Poetic Theatre

Poetické divadlo jsou dvě patra o ploše 9×4 m plná světla a zvuku. Ve stavbě vidíme jen nepatrný proud světel a ploch, které dělí prostor.

V některých prostorech se nic ani nepohne a pruh světla zahlédneme, jen když se usilovně soustředíme. Než si na prostor zvyknete, budete hledal zdroj zvuku, jen abyste zjistili, že najít odpověď není tak snadné. Zvuky přicházejí zvenčí. Některé z poměrně velké dálky a jiné se do prostoru šíří z místa za zdí.

Přitom se nepohybují a nezastavují jen světla a zvuky. Totéž platí i pro návštěvníky. Určitou dobu zůstanou stát , a když se pak opakovaně pohybují a zastavují, pozorují přitom prostor a to, co objevují, neustále reaguje na světla a zvuky a vzájemně komunikuje s prostorem. Pobyt v prostorech divákům nabízí čas pro rozjímání:

Světla a zvuky se staly základem důvěrného prožitku, který je možný jen o samotě. „Já“ ani „prostor, který obývám“ nemůže existovat bez vnějšího prostoru. Proto existují divadla: prezentují proces přemítání nad naším skutečným životem mimo divadlo, při kterém se upřeně díváme do svého nitra a pak cítíme, že jsme napojeni na okolní svět.

Poetické divadlo má být divadelní instalací. Může se odehrávat na místě historických vzpomínek, uprostřed rušného velkoměsta, na náměstí, kam přicházejí a odkud odcházejí různí lidé, i na poli u odlehlé vesnice.

Země/Region Berlin, Německo

Designér Ortner&Ortner Baukunst (DE)

Spolupracovníci
Project Leader and Managing Partner: Roland Duda
Project Leader: Tobias Ahlers
Architect: Nino Schiddel

Video vytvořili
Creator, Concept and Editing: Alma Grossen
Directing Teacher, bat Studio Theatre: Britta Geister
Actors: Students of the Ernst Busch Academy of Performing Arts
Technical Team bat Studio Theatre: Stephan Hannemann

Další spolupracovníci
Hannah Naumann, Markus Müller, Alexandra Spitsa

Kontakty na lokaci
Web: https://www.bat-berlin.de
FB: https://www.facebook.com/ortnerortner/
IG: https://www.instagram.com/hfs_ernst_busch/?hl=de
TW: https://twitter.com/HfSErnstBusch?lang=de

Kontakty na designéra
Web: https://ortner-ortner.com/en
FB: https://www.facebook.com/ortnerortner/
IG: https://www.instagram.com/ortnerortner/?hl=de
TW: https://twitter.com/ortnerortner?lang=de