migration

Projekt Migrace zachycuje a sdílí identitu míst, paměť minulosti a prázdnou stránku budoucnosti. Pomocí architektonické stavebnice tvořené polymorfními panely se střetává s městem, sousedy, obyvateli a kolemjdoucími, a dává tak volný průchod kolektivní inteligenci.
Každé představení se stává časem pro experimenty a úvahy spojené s definicí alternativního městského života a sdílené s publikem. Projekt Migrace s ohledem na mobilní a evoluční město transformuje to, co již existuje, nabízí prostor pro kulturní výměnu, oceňuje sociální inovaci a hledá ekonomické alternativy.

Projekt tvoří audio-vizuální prostory, poslechové oblasti či zóny určené pro četbu a svobodný projev a divadelní jeviště, jež se přizpůsobují kontextu a na různých místech se vyvíjejí. Architektonické moduly rozmístěné ve veřejném prostoru mohou integrovat zvuk, světlo a video. Stávají se projekčními plochami a lze je přizpůsobit interaktivnímu a audiovizuálnímu program.
Site-specific a velkolepá představení tohoto kontextového díla se odehrávají zdarma a na veřejném místě, což zvyšuje počet přímo zapojených lidí. (Hmotný a nehmotný) materiál sdílený všemi zúčastněnými umožňuje teritoriální ukotvení. Projekt šitý na míru, který má vztah s diváky, po sobě zanechává stopu ihned po té, co skončí. Prostřednictvím projektu Migrace si diváci vyzkoušejí soužití: splynutí se společností, přivlastnění si architektonických staveb, (mezi)kulturní neměnnost.

Země/Region Lyon, Francie

Designér KompleX KapharnaüM (FR)

Spolupracovníci
Artistic Director – KompleX KapharnaüM: Pierre Duforeau
Artistic Director – KompleX KapharnaüM: Stéphane Bonnard
Architect and graphic designer – Collectif J’MRé: Romain Corre
Engineer – Les Structographes: Simon Zerbib
Assistant Project Manager: Frédérick Borrotzu
Construction – Cabestan: Thomas Basseguy
Construction – Cabestan: Yannick Chay

Video vytvořili
Recording and Editing: Marcello Valente
Photos: Thomas Basseguy, Vincent Muteau

Další spolupracovníci
Pauline Bance, Cabestan, Elodie Elsenberger, Gilles Gallet, Marion Gatier, Vincent Guillermin, Adrien Jolivet, Floriane Rigaud, Timothée Ritlewski, Doriane Roche, Nicolas Thiry, Arnaud Van Cortenbosch, Clément Rossi

Kontakty na lokaci
Web: https://www.kxkm.net/fr/projets/migration
FB: https://www.facebook.com/Komplexkapharnaum/

Kontakty na designéra
Web: https://www.collectifjmre.com/#/maps
FB: https://www.facebook.com/Collectif-JMR%C3%A9-1771536896393829/