The Living Stage NYC

Projekt New York, dějiště života zkoumá způsoby, jak podporovat dialog a budovat sociální kapitál skrze divadelní prostory, do kterých se zapojuje místní komunita. Projekt New York, dějiště života je globální iniciativa, která díky propojení scénografie, zahradnictví a komunitní angažovanosti pomáhá vytvářet recyklovatelné, biologicky rozložitelné, biodiverzní a jedlé divadelní prostory. Událost proběhla na nádvoří Meltzer Tower obytného komplexu na Lower East Side v Manhattanu, a to za spolupráce s jazykově i etnicky různorodou skupinou činorodých seniorů, žáků 5. třídy a nájemníků se zájmem o zahradničení. Na dobu šesti týdnů se vyasfaltované prostranství proměnilo v místo plné bujné zeleně, působivých uměleckých instalací a rozmanitých vystoupení oslavujících identitu a potenciál zdejší komunity.

Země/Region USA

Designér Tanja Beer, Superhero Clubhouse, XDEA Architects and University Settlement (US, AU)

Spolupracovníci
Lead Artist/Designer: Tanja Beer
Co-producer/Project Director: Superhero Clubhouse
Co-producer: University Settlement
Co-designer: XDEA

Video vytvořili
Dylan Lopez

Kontakty na designéra
Web: https://ecoscenography.com/
FB: https://www.facebook.com/SuperheroClubhouse/
IG: https://www.instagram.com/ecoscenography/
TW: https://twitter.com/TheLivingStage